Namalowałam dużo obrazów olejnych,
przez lata posługiwałam się prawie wyłącznie olejem, więc te obrazy, siłą rzeczy, stanowią lwią część mojego dorobku. Tutaj prezentuję wybrane z nich. Bardzo trudno mi je sensownie podzielić, musiałabym chyba utworzyć zbiór i podzbiory zachodzące na siebie, biorąc po uwagę daty, tematy, kolory, stany emocjonalne… Wkładam te prace do jednej szuflady nie przejmując się powyższymi wytycznymi, ponieważ myślę, że mimo różnic mniej i bardziej ewidentnych współistnieją dość harmonijnie.